Spotkania

2nd Virtual Meeting

On Friday, November 13th the second meeting among partners of the IDEA project took place. Obviously, due to the current Covid19 emergency, the partners were not able to meet face to face in Valencia as previously planned, hosted by MEUS. Thus, the meeting took place online smoothly, in the friendly as well as collaborative usual…
Przeczytaj więcej

Pierwsze wirtualne spotkanie

5 maja 2020 r. odbyło się nasze pierwsze wirtualne spotkanie w ramach projektu IDEA ,, Interactive set of tools that support the development of skills of adult educators in strengthening entrepreneurship among NEET”. W wirtualnym spotkaniu wzięło udział 12 przedstawicieli wszystkich partnerów i zostało ono poświęcone zmianom w projekcie, mającym na celu osiągnięcie celów w…
Przeczytaj więcej

Pierwsze spotkanie

Spotkanie inauguracyjne projektu IDEA “Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs” odbyło się 8 – 9 listopada 2019 roku w Larissie, w Grecji, w siedzibie greckiego partnera KAINOTOMIA. W spotkaniu wzięło udział 14 przedstawicieli wszystkich partnerów projektu z czterech krajów UE: Grecji, Włoch, Polski i Hiszpanii. Spotkanie poświęcone…
Przeczytaj więcej