Διακρατικές Συναντήσεις

2nd Virtual Meeting

On Friday, November 13th the second meeting among partners of the IDEA project took place. Obviously, due to the current Covid19 emergency, the partners were not able to meet face to face in Valencia as previously planned, hosted by MEUS. Thus, the meeting took place online smoothly, in the friendly as well as collaborative usual…
Read more

Virtual Meeting

Στις 5 Μαΐου 2020, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας διαδικτυακή συνάντηση για το έργο IDEA “Interactive set of tools that support the development of skills of adult educators in strengthening entrepreneurship among NEET”. Στην συνάντηση συμμετείχαν 12 εκπρόσωποι όλων των εταίρων οργανισμών και κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι αλλαγές στο έργο για την επίτευξη των στόχων,…
Read more

Kick-off meeting

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου IDEA “Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs” πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 στη Λάρισα, Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης KAINOTOMIA. Στη συνάντηση συμμετείχαν 14 εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους  του προγράμματος από τέσσερις χώρες της ΕΕ: ​​Ελλάδα,…
Read more