Διακρατικές Συναντήσεις

Virtual Meeting

Στις 5 Μαΐου 2020, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας διαδικτυακή συνάντηση για το έργο IDEA “Interactive set of tools that support the development of skills of adult educators in strengthening entrepreneurship among NEET”. Στην συνάντηση συμμετείχαν 12 εκπρόσωποι όλων των εταίρων οργανισμών και κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι αλλαγές στο έργο για την επίτευξη των στόχων,…
Read more

Kick-off meeting

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου IDEA “Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs” πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 στη Λάρισα, Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης KAINOTOMIA. Στη συνάντηση συμμετείχαν 14 εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους  του προγράμματος από τέσσερις χώρες της ΕΕ: ​​Ελλάδα,…
Read more