IDEA

,,Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs” to dwuletni projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zapewnienie odpowiednich szkoleń, promowanie interaktywnego zestawu narzędzi dla edukatorów młodych osób dorosłych, który będzie wspierał rozwój ich umiejętności, niezbędnych do pobudzania przedsiębiorczości wśród osób NEET.

Kursy przedsiębiorczości zwykle oferowane młodym osobom dorosłym, które zapisują się do szkoły, uczelni lub uniwersytetu, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ponieważ edukatorzy osób dorosłych w dziedzinie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, nie mają tak naprawdę pojęcia o pełnym zestawie umiejętności wymaganych do osiągnięcia sukcesu w przedsiębiorczości.

Głównym celem „ IDEA: Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs” jest poszerzenie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych w zakresie umiejętności przedsiębiorczych (w warunkach pozaformalnych) poprzez zapewnienie im wytycznych i strategii motywacyjnych oraz wyposażenie w innowacyjne rozwiązanie: zestaw narzędzi, który umożliwi edukatorom ocenę umiejętności NEET, zaproponuje im dostosowaną ścieżkę uczenia się i zapewni dostosowane szkolenia włączające młode osoby dorosłe w prawdziwą przedsiębiorczość.

Rezultaty

Interaktywny zasób pozwalający na wyszukiwanie i filtrowanie odpowiedzi według różnych kryteriów, przedstawiający najbardziej potrzebne umiejętności oraz zawierający wskazówki dotyczące samorozwoju dla edukatorów i młodzieży NEET.

O2 - Interaktywny zestaw narzędzi wspierający rozwój umiejętności edukatorów osób dorosłych w pobudzaniu przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET.

Aplikacja internetowa, która umożliwi dostęp do materiałów szkoleniowych/dydaktycznych oraz zasobów dotyczących umiejętności przedsiębiorczych. Zestaw narzędzi jest przeznaczony do użytku zarówno przez edukatorów, jak i młodzieży NEET.

Partnerstwo