Κοινοπραξία

Ο συντονιστής του έργου είναι:

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ (Σύρος, Ελλάδα)

Το ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ (ΕΛ) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ΜΚΟ που παρέχει έρευνα, την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση της κοινωνικής και εργασιακής διάστασης στο νομό Κυκλάδων. Το ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με εμπειρία τόσο των προγραμμάτων της ΕΕ όσο και των προγραμμάτων του ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται τοπικά.

ΤΟ ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ

Επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

 • Ατομική ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για την επαγγελματική σταδιοδρομία,
 • Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας (βιογραφικό, συνοδευτικές επιστολές, συνεντεύξεις),
 • Κοινωνική και πολιτιστική ένταξη,
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω άτυπης εκπαίδευσης,
 • Πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εθνικά προγράμματα, εκπαιδευτικά μαθήματα και επιχορηγήσεις,
 • Δικτύωση με την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους κοινωνικούς θεσμούς για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής,
 • Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την προώθηση της ιθαγένειας.

Λειτουργεί επίσης αυτοχρηματοδοτούμενες δομές όπως:

 • Ξενώνα για φτωχά και αδύναμα άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες,
 • Εργαστήρια ζωγραφικής και εικονογραφίας,
 • Κέντρο δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά,
 • Κέντρο ημερήσιας φροντίδας,
 • Κέντρο οικογενειακής ευθύνης.

Στόχος του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου είναι να διευκολύνει την αλληλεπίδραση των ομάδων, να αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις για την ένταξη και την αποκατάσταση ανέργων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρέχοντας συμβουλευτική και καθοδήγηση και να προωθήσει πολιτιστικές δραστηριότητες.

και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι:

Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” (Ρζεσζόφ, Πολωνία)

Ο οργανισμός λειτουργεί από τις 30.06.2004 με δραστηριότητες που σχετίζονται με την υποστήριξη και προώθηση της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής έρευνας και συμβουλευτικής, της διεξαγωγής κατάρτισης, του μάρκετινγκ, των συμβουλευτικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων. Ο οργανισμός παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής διακρατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους και φορείς εκπαίδευσης. Επιπλέον παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Πόντκαρπάκι και στην περιοχή Μαλοπόλσκι της Πολωνίας και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στον τομέα της επιστήμης, εκφράζοντας τη δέσμευσή του για ερευνητικά έργα και πραγματοποιεί τις δικές του αναλύσεις για την κοινωνία.

Ο οργανισμός συνεργάζεται με πολλούς εταίρους από την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας) υλοποιώντας από κοινού έργα που στοχεύουν σε παιδιά, νέους, μαθητές και επιχειρηματίες. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών με εταίρους από άλλες χώρες και τη χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία στην περιοχή Πόντκαρπάκι. Ο οργανισμός ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσει την αποτελεσματική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από εταιρείες. Στις δραστηριότητές του, συνεργάζεται επίσης με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα αφιερωμένα σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και τη γνώση τους σε διάφορους τομείς.

Markeut Skills Sociedad Limitada (Βαλένθια, Ισπανία)

Ιδρύθηκε το 2017, το MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας, στόχος του οποίου είναι να βελτιώσει τις ικανότητες των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο το επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό, καθώς και σε όλα τα στάδια της ζωής τους, από το ένα «σχολείο» στο άλλο, παρέχοντας εκπαίδευση ενηλίκων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική στρατηγική, το MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στους διαφορετικούς στόχους και ανάγκες της οικονομικής αγοράς, προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη στο χώρο εργασίας.

Το MEUS ενθαρρύνει τη δημιουργία και εδραίωση των επιχειρήσεων, προσφέροντας συμβουλές και εκπαίδευση στους επιχειρηματίες, δημιουργική καινοτομία, κοινωνική καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία, γέννηση νέων επιχειρηματικών έργων, δημιουργία βιώσιμων εταιρειών και εδαφική ανάπτυξη.

Το MEUS υποστηρίζει τους νέους και αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και παρακολουθεί τις κοινωνικές αλλαγές, οπότε ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα όπως η βιώσιμη οικονομία (και οι πράσινες δεξιότητες), η πορτοκαλί οικονομία (πολιτισμός), οι ΤΠΕ, η ηλικιακή ωρίμανση του πληθυσμού και τα νέα δημογραφικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν μεγαλύτερη ζήτηση για προσωπικές υπηρεσίες κ.λπ.

Προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων, το MEUS είναι επίσης αφοσιωμένο στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, της ευημερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, της ένταξης και της μη διάκρισης.

Κάθε ένα από τα έργα που αναπτύσσονται στο MEUS εκτελούνται υπό την προϋπόθεση της καινοτομίας, που είναι κατανοητή πέρα ​​από μια τεχνολογική καινοτομία, βασισμένη στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογιών για μάθηση, διαχείριση, προσωπική ανάπτυξη ή τοπική ανάπτυξη.

CESIE (Παλέρμο, Ιταλία)

Η CESIE είναι ένας μη κερδοσκοπικός, απολιτικός και μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Παλέρμο (Ιταλία) και ιδρύθηκε το 2001.

Η CESIE δεσμεύεται να προωθήσει την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η CESIE συμβάλλει στην ανάπτυξη μέσω της ενεργού συμμετοχής ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία.

Εμπνευσμένο από το έργο του Danilo Dolci, εστιάζουμε το έργο μας στην έρευνα των κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και στη χρήση καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η CESIE συνδέει ενεργά την έρευνα με τη δράση μέσω της χρήσης τυπικών και μη τυπικών μεθοδολογιών μάθησης.

Η οργανωτική δομή χωρίζεται σε 6 θεματικές ενότητες που συνεργάζονται και διαχειρίζονται δραστηριότητες στους συγκεκριμένους τομείς: Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, Δικαιώματα και δικαιοσύνη,  Ενήλικες, Μετανάστευση, Σχολείο, Νεολαία. Οι μονάδες υποστηρίζονται από 3 γεωγραφικά τμήματα (Τοπικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή) και 4 εγκάρσια γραφεία (Επικοινωνία, Δικτύωση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομικά).

Επιπλέον, η CESIE επωφελείται από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών με περισσότερους από 3000 οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια, σχολεία, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ιδιωτικές οντότητες, κέντρα νεολαίας, εταιρείες και επιχειρηματίες στον κόσμο.

Το προσωπικό της CESIE αποτελείται από 60 άτομα με ένα ευρύ φάσμα προσόντων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προφίλ, ενωμένα με μια βαθιά ανταλλαγή ιδεών που καθοδηγούν τις δραστηριότητές μας. Η ομάδα έχει διεθνή χαρακτήρα που αποτελείται όχι μόνο από Ιταλούς, αλλά και από άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σερβία, τη Λιθουανία, κ.λπ. Συνεπώς η CESIE θεωρείται ένα πολύ συγκροτημένο και θετικό παράδειγμα ευρωπαϊκών αξιών.

Ταυτόχρονα, η CESIE βασίζεται σε περίπου 150 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες στα γραφεία μας: τρία στη Σικελία και τρία στο εξωτερικό. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή περίπου 100 ασκούμενων και εθελοντών που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στον οργανισμό μας ετησίως.

KAINOTOMIA Κε.Δι.Βι.Μ2 (Λάρισα, Ελλάδα)

Το KAINOTOMIA είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το KAINOTOMIA έχει εφαρμόσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εργαζόμενους/ αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την προώθηση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων κοντά στην αγορά. Το «KAINOTOMIA» παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές σε εταιρείες & υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους ώστε να διευκολύνει την (επαν)είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με την κατάρτιση σε σύγχρονους τομείς, ταιριάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασία. Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» έχει συμμετάσχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με όνομα «τοπικά αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικότητα για άνεργους βάσει συγκεκριμένων τοπικών αναγκών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων». Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε έργα της ΕΕ, στο πλαίσιο του Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συνεργάζεται στενά με διάφορες επιχειρήσεις, έχοντας ένα δίκτυο με πάνω από 60 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, κυρίως βιομηχανίες. Ως εκ τούτου, έχει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων Συλλόγων και συνεργατών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο οργανισμός συνεργάζεται με  την Περιφέρεια & Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ινστιτούτα και με Ιδιωτικές & Μη Ιδιωτικές Εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» είναι μέλος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και έχει στενή συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas.

Επικοινωνία:

Κε.Δι.Βι.Μ. Καινοτομία 

Σωκράτους 111, Λάρισα, Ελλάδα

e-mail: info@kainotomia.com.gr
web: kainotomia.com.gr

Centrum Ksztalcenia Edukator Sp. z o.o. (Ρζεσζόφ, Πολωνία)

Το CK Edukator είναι μια σχετικά νέα επιχείρηση στην πολωνική αγορά κατάρτισης. Το ίδρυμα εδρεύει στο Ρζεσζόφ, και ιδρύθηκε στις 07.2013 με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της είναι η επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική. Η εταιρεία απασχολεί υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτές και συμβούλους, επιμένοντας  στα υψηλά προσόντα τους (μέρος του προσωπικού είναι καθηγητές πανεπιστημίου με διδακτορικό) και στην πλούσια εμπειρία τους στην εκπαίδευση (οι εκπαιδευτές υλοποίησης είναι συχνά μεταξύ των διαφόρων συλλόγων εκπαιδευτών). Ο κύριος τομέας της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής είναι οι επιχειρηματικές διαδικασίες και η τεχνολογία πληροφοριών. Στην πρώτη διάσταση, το ίδρυμα έχει οργανώσει κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, τη λογιστική και τη χρηματοδότηση και τεχνολογία πληροφοριών για περισσότερους από 120 συμμετέχοντες. Το CK Edukator έχει εμπειρία στη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης (τεχνικές και λογιστικές πτυχές, ουσιαστικό περιεχόμενο).

Όσον αφορά την παροχή συμβουλών, οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στον τομέα της υποστήριξης του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της τεχνολογίας πληροφοριών σε ορισμένες επιχειρήσεις της περιοχής (ανάλυση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών, συμβουλευτικές και ελεγκτικές βελτιώσεις, εφαρμόσιμες διαδικασίες). Έχει εμπειρία στη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης και στη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του πολωνικού προγράμματος “Human Capital”. Ο εταίρος συνεργάζεται με εκπαιδευτές που έχουν εμπειρία σε πολλούς τομείς και διαθέτει προσωπικό που μπορεί να προσφέρει γνώσεις και εμπειρία, χρήσιμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε διαφορετικά θέματα. Ο συνεργάτης έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων και  επιπλέον στη διάδοση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση.

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με ανέργους, την παροχή κατάρτισης και παροχής συμβουλών για ανέργους και τη στήριξή τους στη διαχείριση της αγοράς εργασίας.

Το CK Edukator έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα Erasmus +:

I-Pool – το έργο αφορούσε στην εκπαίδευση ενηλίκων και οι δραστηριότητές του απευθύνονταν σε ενήλικες μαθητές που επιδεικνύουν χαμηλό επίπεδο βασικών ικανοτήτων (γραφή, ανάγνωση, καταμέτρηση και ψηφιακές δεξιότητες).

Comtrain – το θέμα ήταν μαθήματα δεξιοτήτων υπολογιστών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Creative Business – ο στόχος του έργου ήταν να εκπαιδεύσει νέους ενήλικες που δεν σπουδάζουν ή εργάζονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας στον δημιουργικό τομέα.

Επί του παρόντος, το CK Edukator συμμετέχει ως εταίρος σε δύο έργα Erasmus +:

CIT4VET – Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Κατάλογος Διαπολιτισμικών Εργαλείων για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – αντιμετωπίζει αυτήν την ανάγκη για διαπολιτισμικές ικανότητες στην επαγγελματική εκπαίδευση.

IDEA – διαδραστικά εργαλεία που υποστηρίζουν την εξέλιξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των δικτύων.

Centre for Education (Μαγιόρκα, Ισπανία)

Το Centre for Education ιδρύθηκε το 2012 και είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος που εδρεύει στη Marina Cala D’or, Μαγιόρκα, Ισπανία.

Το Centre for Education παρέχει ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα κατάρτισης σε μειονεκτούσες ομάδες νέων ενηλίκων.

Αυτά τα μαθήματα έχουν παρασχεθεί σε συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς που εργάζονται επίσης στον τομέα της κατάρτισης των νέων ενηλίκων που δεν βρίσκονται στην εργασία, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση (NEETs).

Το προσωπικό έχει εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έχει εργαστεί ως συντονιστής και εταίρος σε διάφορα έργα.

Τα βασικά άτομα που συμμετέχουν στο έργο αυτού του προγράμματος θα είναι:

Michael John (άνδρας), Ειδικός εκπαίδευσης:

Πρόεδρος του Centre for Education με 15ετή εμπειρία ως επιχειρηματίας και εκπαιδευτικός στον ναυτιλιακό τομέα. Ο Michael είναι υπεύθυνος για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του συλλόγου και έχει σημαντικές γνώσεις και εμπειρία σχετικά με την έρευνα και την ανάλυση προσόντων. Επίσης, έχει γράψει εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στην παροχή μαθημάτων παροχής κινήτρων για νέους προερχόμενους από μειονεκτικό υπόβαθρο.

Ο Mike είναι ένας ταλαντούχος εκπαιδευτής και συχνά επαινείται για την κινητήρια και υπομονετική του προσέγγιση. Ειδικά στη δουλειά του με νέους έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες όταν χρησιμοποιεί το στυλ διδασκαλίας του για να εμπνεύσει άλλους για νέες κινήσεις σταδιοδρομίας και αυτοπεποίθηση.

Silja Teege (γυναίκα), Πολιτικός Επιστήμονας:

Γραμματέας του Centre for Education και με 15 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση επιχειρήσεων, υπεύθυνη για τη διαχείριση των κύριων δραστηριοτήτων του συλλόγου. Αυτό το έργο περιλαμβάνει τη σύνδεση, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των μαθημάτων, είτε απευθείας με τον πελάτη / φοιτητή είτε μέσω δικτύων συνεργασίας εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Ερευνητικός ειδικός για την Εκπαίδευση, τις Επιχειρήσεις και την Πολιτική Επιστήμη.

Diciannove Società Cooperativa (Γένοβα, Ιταλία)

H Diciannoveocietà cooperativa ιδρύθηκε το 2005 ως συνεταιριστική εταιρεία ΤΠΕ, επικεντρώνεται στην υποστήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά θέματα και δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, παρέχοντας λύσεις σε υγειονομικά και κοινωνικά τμήματα σε 3 περιφερειακά Τμήματα Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας

Η Diciannove μετρά 9 μέλη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Τόσο τα μέλη όσο και οι συνεργάτες της Diciannove έχουν τεράστια εμπειρία στην παρέμβαση στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, με ενήλικες καθώς και με νέους, σε ποικίλα διαφορετικά ζητήματα όπως η διαπολιτισμική ένταξη, η κοινωνική ένταξη, η ισορροπία εργασίας-ζωής, η εφαρμογή εργαλείων ΤΠΕ στην υγεία, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές πολιτικές.

Η διαχείριση έργων τόσο σε τοπικό, περιφερειακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί εξίσου μέρος του πυρήνα της επιχείρησης, μαζί με τις συνεργασίες για κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να παρέχονται μαθήματα για την ανάπτυξη και την διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.

Όλες οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών και διαχείρισης είναι πιστοποιημένες με ISO 9001: 2015.

Η Diciannove είναι επίσης πιστοποιημένος φορέας από το Family Audit, ιταλική τυπική πιστοποίηση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στη διαχείριση και τις υπηρεσίες.

Η αποστολή της Diciannove είναι να παρέχει, χρησιμοποιώντας κυρίως ελεύθερο λογισμικό, μια δυναμική και ευέλικτη προσέγγιση στις ΤΠΕ και τις κοινωνικές ανάγκες, εξαιρετικά προσαρμοσμένες λύσεις δικτύου, δυναμικές εφαρμογές, ηλεκτρονική μάθηση, εγγυημένη ασφάλεια δεδομένων, πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Οι προγραμματιστές της Diciannove είναι έμπειροι στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον εντοπισμό και την ανάπτυξη λογισμικού.

Η εταιρεία είναι επίσης πάροχος φιλοξενίας (hosting provider) και διαχειρίζεται τη δική της εικονική υποδομή βασισμένη σε Linux.